Dr. Stone Wiki
Advertisement

Wioska Ishigami to mała społeczność znajdująca się w Stone World. Została założona przez Byakuya Ishigamiego oraz ocalałą grupę ISS. Jej wodzem był Kokuyo, lecz po Village Games Arc, jego następcą został Senku Ishigami.

Wygląd[]

Wioska Ishigami obejmuje dwie wysepki znajdujące się na jeziorze, połączone z lądem i ze sobą przy pomocy wiszących mostów.

Historia[]

Kultura[]

Mieszkańcy wioski Ishigami są bardzo zamknięci na nieznajomych. Twierdzą, że poza ich wioską nie ma innych ludzi, dlatego każdy nieznajomy musi być kryminalistą, który został wyrzucony z wioski w przeszłości. Ich nastawienie zmieniło się wraz z pojawieniem się Senku.

Ważną rolę we wiosce nosi kapłanka. Jej celem jest nauczenie się Stu Historii i przekazać je następnemu pokoleniu. Miały one na celu być podstawową wiedzą dla wioski, a także przekazać wiadomość Senku, jeśli ten pewnego dnia pojawiłby się we wiosce. Kapłanka zostawała żoną nowego wodza, który był wybierany poprzez Village Games - walki najsilniejszych mieszkańców wioski.

Mieszkańcy[]

Mieszkańcy Wioski Ishigami
Kohaku portrait Ruri portrait Kokuyo portrait Jasper portrait Turquoise portrait
Kohaku Ruri Kokuyo Jasper Turquoise
Genbu portrait Magma portrait Mantle portrait Shirogane portrait Soyuz portrait
Genbu Magma Mantle Shirogane Soyuz
Hagane portrait Argo portrait Tetsuken portrait Kinro portrait Ginro portrait
Hagane Argo Tetsuken Kinro Ginro
Carbo portrait Beryl portrait Natri portrait Alumi portrait Kaseki portrait
Carbo Beryl Natri Alumi Kaseki
Titan portrait Suzu portrait Sagan portrait En portrait Ganen portrait
Titan Suzu Sagan En Ganen
Suika portrait Unmo portrait Chrome portrait Shovel portrait Namari portrait
Suika Unmo Chrome Shovel Namari
Sho portrait Sango portrait Azura portrait Kujaku portrait Chalk portrait
Sho Sango Azura Kujaku Chalk
Alabaster portrait Dia portrait Ruby portrait Sapphire portrait Garnet portrait
Alabaster Dia Ruby Sapphire Garnet

Ciekawostki[]

Nawigacja[]

Wioska Ishigami
Wódz Byakuya IshigamiKokuyoSenku Ishigami
Mężczyźni KokuyoJasperGenbuMagmaMantleSoyuzHaganeArgoTetsukenKinroGinroCarboNatriKasekiTitanSaganGanenUnmoChromeNamariShoAlabaster
Kobiety KohakuRuriTurquoiseShiroganeBerylAlumiSuzuEnSuikaShovelSangoAzuraKujakuDiaRubySapphireGarnet
Przodkowie Byakuya IshigamiLillian WeinbergConnie LeeDarya NikitinaYakov NikitinShamil Volkov
Zwierzęta Chalk
Advertisement