Dr. Stone Wiki
Advertisement

Petryfikacja jest fenomenem i kluczowym wątkiem serii Dr. Stone.

Działanie[]

Petryfikacja polega na zamienieniu żywej istoty w kamień, znane są jedynie przypadki petryfikacji ludzi i ptaków. Istota spetryfikowana wchodzi w stan hibernacji, w większości przypadków traci świadomość, choć jest możliwe utrzymanie jej, co udało się Senku Ishigami i Taiju Oki.

Istnieje możliwość obudzenia osoby spetryfikowanej przy użyciu Nitalu, roztworu kwasu azotowego w etanolu. Powraca ona do oryginalnej postaci, a zewnętrzna skalna skorupa pęka. Obudzona osoba jest wyleczona z fizycznych chorób i uszkodzeń, co zostało pokazane na przykładzie wyleczonego kręgosłupa Senku, a także Mirai Shishio, która po petryfikacji obudziła się także ze śpiączki klinicznej.

Jeśli kamienne ciało zostanie uszkodzone, wpłynie to na ciało obudzonej osoby, depetryfikacja nie doprowadzi do odrośnięcia utraconych kończyn, a w przypadku poważnych zniszczeń może doprowadzić do śmierci. Używając Nitalu na zniszczonych, kamiennych kawałkach, Senku udało się przywrócić je do oryginalnej formy, jako nieżywe kawałki mięsa. Istnieje możliwość uratowania osoby, której ciało pękło, jeżeli złoży się jego części ciała solidnie i precyzyjnie z powrotem.

Drobne zniszczenia kamiennego ciała mogą doprowadzić do powstania znamion na ciele. Przykładem są znamiona przechodzące przez oczy Senku.

Historia[]

Efekty Petryfikacji[]

Ciekawostki[]

Advertisement